Rozwiązywanie konfliktów

Kursy i warsztaty psychologia
Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla: Kierowników i Kadry Zarządzającej Nazwa szkolenia Rozwiązywanie konfliktów Cele: Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem, podniesienie wydajności zarządzanego zespołu.   Szkolenie jest skierowane do osób, które w miejscu pracy zarządzają zespołem pracowników, współpracują z innymi komórkami organizacji / firmy, negocjują warunki współpracy, stykają się sytuacjami problemowymi i konfliktowymi. Program szkolenia: Prawa rządzące sytuacjami problemowymi i konfliktowymi Czynniki eskalujące i łagodzące konflikty Style rozwiązywania konfliktów Rozpoznawanie obszaru konfliktu Techniki ułatwiające znalezienie rozwiązania Autoanaliza własnych stylów zarządzania konfliktem Zasady i rola mediacji Procesem mediacji i jego główne fazami  
Read More

NLP – trening intrapsychiczny

Kursy i warsztaty psychologia
Przeprojektuj swoje życie - Trening Intrapsychiczny metodami NLP (Programowanie Neuro Lingwistyczne dla średniozaawansowanych) Cel: Trenowanie umiejętności modelujących nowe zachowanie   Spotkanie to jest indywidualnym doświadczaniem zmiany w najbardziej globalnym jej zakresie. To znaczy, że projektuje nowe spojrzenia na wewnętrzne procesy zarządzające strategiami zachowań człowieka. Buduje także, alternatywne modele działania poprzez zmianę przekonań. Pokazuje najbardziej nieuświadomione struktury odpowiadające za wybory i decyzje. Może służyć zrozumieniu utrzymywania oraz zmiany długoterminowych celów i nadrzędnych wartości. Tak jak każde szkolenie NLP, dostarcza narzędzi do wykorzystania zarówno w rozwoju własnym, jak i pracy zawodowej. Zagadnienia : 1. Rozpoznawanie sygnałów wewnętrznych procesów decyzyjnych 2. Autoprezentacja nieświadoma i jej kształtowanie 3. Znaczenie i budowanie wewnętrznej mapy rzeczywistości 4. Weryfikacja własnych strategii działania 5. Modelowanie za pomocą autorytetów 6. Analiza blokujących założeń 7. Ograniczające przekonania i sposoby ich…
Read More

Trening o związkach

Kursy i warsztaty psychologia
Trening o związkach Związki - rozwiązki - związki Spotkanie dające możliwość przyjrzenia się sposobom funkcjonowania w związku, przyjmowanym rolom, oczekiwaniom wobec partnera, powinnościom nakładanym na każdą z osób, zaspakajanym (bądź nie) potrzebom, rodzajom   komunikacji i konsekwencjom z nich wynikającym. To moment na zastanowienie się, jakie cele są realizowane a jakie chcielibyśmy osiągnąć z drugą osobą.  
Read More

NLP – podstawy

Kursy i warsztaty psychologia
NLP Podstawowe założenia Neuro Lingwistycznego Programowania Etapy uczenia się Płaszczyzny komunikacji – podstawa budowania relacji z klientem Rola systemów reprezentacyjnych w dopasowania do klienta – budowanie skutecznego prze Podstawowe założenia Neuro Lingwistycznego Programowania Etapy uczenia się Płaszczyzny komunikacji – podstawa budowania relacji z klientem Rola systemów reprezentacyjnych w dopasowania do klienta – budowanie skutecznego przekazu Metaprogramy – fundamentalne zasady dotyczące wywierania wpływu na decyzje klienta Submodalności – podstawowy kod umysłu – jak myślimy i jak to zmienić Wprowadzenie w świat zaawansowanej komunikacji niewerbalnej – ciało jako nośnik informacji i wskaźnik wewnętrznych stanów Model Miltona i Presupozycje – omijanie negatywnego nastawienia klienta i sugerowania rozwiązań Elementy tzw. „pracy głosem” Metody zmiany organizacji „myślenie” poprzez doświadczanie „stanów” innych osób Praca z tzw. „fantomami” – projektowanie rozwiązań sytuacji ograniczających Program przedmiotu jest nastawiony…
Read More

NLP techmiki zaawansowane

Kursy i warsztaty psychologia
NLP techniki zaawansowane Praca z nieświadomym umysłem Warsztat jest przeznaczony dla osób znających podstawowe pojęcia z zakresu Neuro Lingwistycznego Programowania prezentowane na zajęciach weekendowych w szkole. Na warsztacie pójdziemy dalej. Znacznie dalej. Przybędziemy tam i podążymy tropem narzędzi indukujących trans zagłębiając się w nieświadome struktury odpowiedzialne za twoje zachowanie. Odpowiedzialne za zachowania ludzi. Te struktury, o których nie wiedzą czemu sprawiają czasem, że mimo iż wiedzą, że coś należy zrobić, to „jakoś” tak się składa, że tego nie robią. Lub nie są „wewnętrznie przekonani” i wiecznie odkładają to na później. I mimo upływu czasu, nic się nie zmienia. Dowiesz się, co pilnuje tego aby nic się nie zmieniło. Co odpowiada za brak wewnętrznej spójności powodującej spadek motywacji, wieczną prokrastynację (odkładanie na później). Uruchomimy narzędzia docierające do obszarów związanych z sabotowaniem…
Read More

Warsztaty Rozwoju Osobistego

Kursy i warsztaty psychologia
WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO tematyka zajęć: I ETAP: -integracja, -komunikacja - praca nad podniesieniem umiejętności otwartej komunikacji, -uważne słuchanie - trening, -asertywność- podniesienie umiejętności stawiania granic, II ETAP: -zrozumienie relacji w rodzinie - umiejętność rozwiązywania konfliktów -podniesienie umiejętności interpersonalnych, -mity i skrypty - rozumienie wzorców zachowań,
Read More

Terapia DDA

Kursy i warsztaty psychologia
Terapia DDA - dorosłych dzieci alkoholików Ofertę kierujemy dla tych, którzy chcą zrozumieć, przebaczyć, zapomnieć... i zmienić” DLACZEGO DDA POTRĘBUJĄ TERAPII ? Cechy charakterystyczne dla DDA: LĘK PRZED UCZUCIAMI LĘK PRZED UTRATĄ KONTROLI LĘK PRZED KONFRONTACJĄ Z KONFLIKTEM NADODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻYCIE W POCZUCIU WINY ŻYCIE W POCZUCIU KRZYWDY WIECZNY DYSKOMFORT ZWIĄZANY Z WEWNĘTRZNYM NAPIĘCIEM BEZWZGLĘDNA DESTRUKCYJNA SAMOOCENA (SAMOKRYTYKA) ŻYCIE W ŚWIECIE ZAPRZECZEŃ WCHODZENIE W ROLĘ OFIARY ZACHOWANIA KOMPULSYWNE MYLENIE MIŁOŚCI Z LITOŚCIĄ LĘK PRZED ODRZUCENIEM SKRAJNE MYŚLENIE WYOSTRZONA ZDOLNOŚĆ PRZETRWANIA
Read More

Testy projekcyjne

Kursy i warsztaty psychologia
PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI W OPARCIU O TESTY PROJEKCYJNE   Uczestnik kursu poznaje między innymi: -Metodologiczne podstawy psychologii osobowości. -Obiektywizacje metod poznania osobowości. Narzędzia poznawcze. -Najczęściej stosowane testy. -Test Rorschacha, test TAT, test Lueschera.
Read More

NLP

Kursy i warsztaty psychologia
WARSZTAT PROGRAMOWANIA NEUROLINGWISTYCZNEGO - NLP "WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ, GDY GŁOWA PEŁNA MARZEŃ..." W trakcie warsztatu zatrzymujesz się w swoim życiu i robisz nareszcie coś dla siebie, nikt bowiem nie zrobi tego lepiej od Ciebie!!! -komunikacja werbalna i niewerbalna -język ciała systemy reprezentacji, submodalności, preferowane systemy reprezentacji, język a systemy reprezentacji. -wzrokowe wskazówki systemu reprezentacji -postrzeganie świata zewnętrznego, rzeczywistość obiektywna i subiektywna -kontrakt, kontakt, dopasowanie, nadużycia w terapii -technika transu ericksonowskiego, medytacje z symbolami wprowadzające do samodzielnej pracy wewnętrznej, kotwiczenie -linie czasu -metamodel -metaprogram -afirmacje i wizualizacje -bajki terapeutyczne -zjawisko synchroniczności -jak wpływać na swoje stany emocjonalne i zachowanie -trening antystresowy -elementy psychologii systemowej wg Johna Bradshow i Wginii Satir -psychodrama NAUCZYSZ SIĘ ZMIENIAĆ MARZENIA W RZECZYWISTOŚĆ!!! TWOIMI NARZĘDZIAMI STANIE SIĘ MYŚL, MOWA l UCZYNEK!!!
Read More